Simona Malaníková, DiS.

Bachelor's thesis

Etika umírání z pohledu středního zdravotnického personálu nemocničního zařízení

The Ethics of Dying from the Hospital Care Personnel Point of View
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na thanatologii, etiku umírání, na střední zdravotnický personál a jeho pohled na tuto problematiku. V teoretické části jsou definovány pojmy thanatologie, smrt a umírání. Dále se zabývá etickým pohledem na celou problematiku. Zaměřuje se na střední zdravotnický personál, jeho komunikační dovednosti a možnosti vzdělávání využitelné při práci s těžce nemocnými a umírajícími …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the thanatology, ethics of dying, middle medical personnel and their view of this issue. The theoretical part of this bachelor thesis defines the concepts of thanatology, death, dying and describes the ethics view of this issue. Focus is put on middle medical personnel and their communication skills, their education in health care applicable in their work with seriously …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014
Accessible from:: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Polepilová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Malaníková, Simona. Etika umírání z pohledu středního zdravotnického personálu nemocničního zařízení. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe