Thuy Trang Tran

Bakalářská práce

Finanční analýza a finanční plán Alibona, a.s.

Financial analysis and financial plan od Alibona a.s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu, srovnání s mezipodnikovým odvětvím a krátkodobý nástin finančního plánu společnosti ALIBONA, a. s. v letech 2011 - 2015. Hlavní činností společnosti je zpracování a výroba konzervovaného ovoce a zeleniny. První části bakalářské práce je věnovaná metodické části, ve které jsou popsané veškeré postupy a metody, které jsou aplikovány v praktické …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of Alibona for the period 2011-2015. Another purpose is to compare this company with other companies in the same industry and to do a short term financial plan. The core business is to make canned fruit and vegetable. The first part of this bachelor thesis describes methodology, defines methods that are used in the analytical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Dvořák
  • Oponent: Jan Pekař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71031