Martin Dolák

Bachelor's thesis

Risk management portfolia úrokových instrumentů

Risk Management Portolio of Interest Rates Instruments
Abstract:
Tato bakalářská práce přibližuje čtenáři aspekty a uplatnění relativně mladé ekonometrické metody "risk managementu" při zjišťování a vyhodnocování úrokových rizik v oblasti dluhopisů s variabilním kuponem. Práce je členěna do tří hlavních kapitol. Začíná úvodem, na který navazuje kapitola s vymezením pojmů a definic úzce spjatých s problematikou risk managementu úrokových instrumentů. V druhé kapitole …more
Abstract:
This bachelor thesis brings to the reader's attention the aspects and applications of econometric methods of relatively young "risk management" in identifying and evaluating the interest rate risks of bonds with variable coupons. The work is divided into three main chapters. Begins with an introduction, proceed with definitions of terms and definitions closely linked with the issue of interest rate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Dana Králová
  • Reader: Martina Hejdová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67776

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii