Bc. Michaela Holubíková

Bakalářská práce

Prodlení dlužníka a jeho následky

Delay of the Debtor and its Consequences
Anotace:
Hlavním cílem mé práce je poskytnout ucelený pohledu na právní úpravu institutu prodlení dlužníka v občanském zákoníku a dále pak, právní následky spojené s prodlením. V první části je obecně popsán pojem prodlení. Druhá část je podrobněji věnována právním následkům a v závěru práce jsem popsala možné řešení následku prodlení. Celá práce vychází ze současné právní úpravy občanského zákoníku.
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to provide a comprehensive view on the legal regulation of debtor's default in the Civil Code and associated legal consequences. The first part describes theoretical basis of default. The second part deals with legal consequences in detail. Third part describes possible solutions of default consequences. The thesis is based on the modification of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS