Bc. et Bc. Anna Marcoňová

Bakalářská práce

Právní úprava úroku z prodlení dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

The legal Analyse of the Interest according the CISG
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zabývala tématem úroku z prodlení v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. První kapitolu jsem věnovala obsahu a aplikaci Vídeňské úmluvy, jako stručný úvod do problematiky. Dále jsem již do této kapitoly zařadila zásady výkladu Úmluvy. Hlavní cíl práce, obsažen je v kapitole druhé, je vyplnění mezer v úpravě článku 78, tj. nalezení mechanismu na určení …více
Abstract:
In the bachelor thesis I focused on the interest according to The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the Vienna Convention). As an introduction to the topic, first chapter was dedicated to a content and application of the Vienna Convention. The main principles of an interpretation of the Convention were also discussed in this chapter. The main aim of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta