Lucie MRŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Vliv intervenčního programu na úroveň rychlostních schopností žáků na prvním stupni základních škol

The effect of the intervention programme of children speed capability level at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem rychlostních schopností dětí mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je literární rešerše zaměřena na charakteristiku, rozdělení a diagnostiku rychlostních schopností. Jsou zde také definovány základní pojmy týkající se pohybu, mladšího školního věku a rozdělení pohybových schopností. Výzkumná část je zaměřena na osmitýdenní intervenční …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with the development of speed abilities of the primary school pupils. The thesis has been divided into two parts. In the first part there is a literary research focused on charakteristic, sorting and testing of the speed abilities. There are explications of the basic terms dealing with a locomotion, younger school age and the sorting of the movement abilities. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRŇÁKOVÁ, Lucie. Vliv intervenčního programu na úroveň rychlostních schopností žáků na prvním stupni základních škol. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta