Bc. Magda Součková

Diplomová práce

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychological Aspects of Consumer Purchase Behavior
Anotace:
Téma této diplomové práce Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele je z oblasti psychologie i marketingu. Cílem práce je na základě analýzy nákupního chování spotřebitele upozornit na klamavou reklamu a činnosti, kterými firmy své zákazníky ovlivňují a také na to, jak moc se spotřebitelé nechají ovlivnit svými emocemi či naopak zvykem, shrnout studovanou literaturu a navrhnout opatření …více
Abstract:
The topic of this master thesis “Psychological Aspects of Consumer Purchase Behavior” is both from the area of psychology and marketing. The aim of the thesis is, on the basis of consumer purchase behavior analysis, to highlight deceptive advertising and activities firms use to influence their consumers, and to show how consumers are influenced by emotions and habits, to summarize the literature and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace