Mgr. Veronika Kotačková

Diplomová práce

Právní aspekty migrace lékařů a zdravotních sester v Evropské unii

Legal Aspects of Migration of Physicians and Nurses in the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá povoláním lékaře a zdravotní sestry z pohledu profesní migrace v měřítku Evropské unie. Pozornost je ve velké míře věnována požadavkům pro uznávání získané odborné kvalifikace v rámci všech členských států EU. Cílem práce je zachycení právní úpravy klíčové a úzce související s migrací lékařů a zdravotních sester, stanovení požadavků a podmínek nutných pro uskutečnění migrace …více
Abstract:
My diploma work deals with the occupation of physicians and nurses from the view of their professional migration within the European Union. The substantial attention is put on the requirements being necessary to obtain professional qualifications recognised across all the European Union countries. The aim of the work is to describe the basic legislation as well as the legislation concerning the migration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta