Bc. Pavlína Stavinohová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v pobytových zařízeních

The Burnout Syndrome among Social Workers in Residential Institutions
Anotace:
V této bakalářské práci se autorka zabývá otázkou syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích ve dvou vybraných zařízeních Libereckého kraje. V teoretické části popisuje základní pojmy a definice dotýkající se syndromu vyhoření, odlišení syndromu vyhoření a ostatních zátěžových situací, zabývá se příznaky a stádii syndromu vyhoření, rizikovými faktory, dále se zaměřuje na možnosti diagnostiky …více
Abstract:
Author of this bachelor thesis deals with the issue of burnout syndrome of workers in the helping professions in two selected devices of the Liberec Region. The theoretical part deals with a basic knowledge of burnout syndrome and difference of burnout syndrom and other load situations. It looks into an indication and phases of burnout syndrom and high-risk factors and other ways of diagnostics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014
Zveřejnit od: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stavinohová, Pavlína. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků v pobytových zařízeních. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče