Theses 

Soucasna nezamestnanost v CR, priciny a dusledky – Markéta ŠMEJKALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta ŠMEJKALOVÁ

Bakalářská práce

Soucasna nezamestnanost v CR, priciny a dusledky

Current situation of unemployment in the Czech Republic, causes and consequences

Anotace: Předložená práce se zaměřuje na ekonomický fenomén nezaměstnanosti na českém trhu práce. Cílem práce je zachytit vývoj nezaměstnanosti, pomocí analýzy trhu práce vysvětlit její příčiny a souvislosti mezi zkoumanými typy nezaměstnanosti, kterými jsou strukturální a cyklická nezaměstnanost. Práce zkoumá vývoj hospodářského cyklu a korelaci s vývojem cyklické nezaměstnanosti. V neposlední řadě práce analyzuje restrukturalizaci ekonomiky České republiky, prostřednictví čehož zkoumá příčiny strukturální nezaměstnanosti s konkrétními dopady v Ústeckém kraji.

Abstract: The objective of the thesis is to describe the evolution of unemployment by analysing the Czech labour market, to explain its causes and interactions between different unemployment types - structural and cyclical unemployment. Moreover, it describes the development of economic cycle and its correlation with structural unemployment. Lastly it is analyses the restructuring of the Czech economy with concrete impacts it had on structural unemployment in Ustí region.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, trh práce, hospodářský cyklus, strukturální nezaměstnanost, cyklická nezaměstnanost, potenciální produkt, Ústecký kraj

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Čestmír Jarý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78956 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠMEJKALOVÁ, Markéta. Soucasna nezamestnanost v CR, priciny a dusledky. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz