Jakub Slávka, DiS.

Bakalářská práce

Efektivita institutu "kontrola na místě" v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Efficiency of Institute "On the spot check" in the Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness
Anotace:
Obsahem bakalářské práce, je popsat fungování kontroly na místě v OPPIK. Je rozdělena na teoretickou, praktickou a návrhovou část. Použité výzkumné metody jsou SWOT analýza reprezentativního vzorku kontrol na místě a dotazníkové šetření, které bylo uskutečněno elektronickou formou mezi zaměstnanci realizujícími kontroly na místě. Cílem práce je zjistit, zda je kontrola na místě vykonávána efektivně …více
Abstract:
The content of the thesis is to describe functioning of "On the spot check" in the Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness. It is divided into theoretical, practical and propositional parts. Used methods include SWOT analysis of a representative sample of "On the spot check" and questionnaire survey which was performed electronically among employees of ISCD. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slávka, Jakub. Efektivita institutu "kontrola na místě" v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů