Theses 

Integrace v psychoterapii: Individuální pojetí integrace u lektorů Výcviku integrace v psychoterapii – Bc. Ester Danelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ester Danelová

Diplomová práce

Integrace v psychoterapii: Individuální pojetí integrace u lektorů Výcviku integrace v psychoterapii

Psychotherapy integration: Individual approaches to psychotherapy integration held by Training in Psychotherapy Integration trainers

Anotace: Autorka se zabývá tématem vývoje psychoterapeutů, specificky lektorů Výcviku integrace v psychoterapii, ve vztahu k integrativní perspektivě. Za pomoci metody zakotvené teorie zkoumá nestrukturované rozhovory s jednotlivými lektory. Práce si klade za cíl zjistit, jaká jsou individuální pojetí integrace v psychoterapii u jednotlivých lektorů, jak ke svému postoji k integraci lektoři dospěli v kontextu individuálního vývoje pojetí psychoterapie jako takové a nakonec, jak je individuální pojetí integrace u lektorů ovlivněno utvářením společného pojetí integrace v rámci tvorby výcviku. Výsledky výzkumu podává autorka formou modelu vývoje lektorů ve vztahu k integrativnímu přístupu v psychoterapii, sestávajícího z 14 kategorií a nastínění jejich vzájemných vztahů. Model autorka podrobně popisuje a komentuje. Výsledky výzkumu jsou zasazeny do kontextu teoretických znalostí o integrativním přístupu v psychoterapii, resp. do kontextu stávajících výzkumných zjištění týkajících se vývoje psychoterapeutů a jsou diskutovány s ohledem na praktické souvislosti výcviku.

Abstract: The author studies the topic of psychotherapist development, specifically the Training in psychotherapy integration trainers’ development in relation to integrative perspective in psychotherapy. Employing the grounded theory method, she analyses unstructured interviews with the individual trainers. The goal of the study is to find out, what are the trainers‘ individual approaches to psychotherapy integration, how have their approaches developed throughout their individual professional development, and finally, how is the individual approach of the TPI trainers influenced by the common approach adopted in the TPI. The results of the study are presented in form of a model consisting of 14 interconnected categories. The model is thoroughly described. The outcomes of the study are discussed in context of theoretical knowledge in the field of psychotherapy integration and psychotherapist development.

Klíčová slova: integrace v psychoterapii, vývoj psychoterapeutů, zakotvená teorie, výcvik v psychoterapii psychotherapy integration, psychotherapist development, grounded theory, psychotherapy training

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz