Mgr. Pavel Zlatníček, Ph.D.

Doctoral thesis

Zjišťování kvality výuky cizího jazyka: Vývoj a aplikace nástroje pro posuzování míry zastoupení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky

Quality investigation in foreign language instruction: the development and application of an instrument for assessing the occurrence of selected quality components and characteristics
Abstract:
Předkládaná disertační práce zabývající se výzkumem vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka motivování, podpůrné učební klima, práce s časem, orientace na cíle výuky, učitelův projev patří svým zaměřením do širší oblasti výzkumu kvality ve vzdělávání. Je rozvržena do dvou částí – teoretické a metodologické. Teoretická část má přehledový charakter, je zde představena konceptualizace …more
Abstract:
This dissertation thesis deals with the research in instructional quality with respect to the following components and characteristics motivation, supportive classroom climate, time management, goal-orientation, teacher’s performance and its focus to include research quality in education. The study is divided into two parts – theoretical and methodological. The first part serves as a survey study …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta