Mgr. Pavel Zlatníček, Ph.D.

Doctoral thesis

Zjišťování kvality výuky cizího jazyka: Vývoj a aplikace nástroje pro posuzování míry zastoupení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky

Quality investigation in foreign language instruction: the development and application of an instrument for assessing the occurrence of selected quality components and characteristics
Anotácia:
Předkládaná disertační práce zabývající se výzkumem vybraných komponent a charakteristik kvality výuky cizího jazyka motivování, podpůrné učební klima, práce s časem, orientace na cíle výuky, učitelův projev patří svým zaměřením do širší oblasti výzkumu kvality ve vzdělávání. Je rozvržena do dvou částí – teoretické a metodologické. Teoretická část má přehledový charakter, je zde představena konceptualizace …viac
Abstract:
This dissertation thesis deals with the research in instructional quality with respect to the following components and characteristics motivation, supportive classroom climate, time management, goal-orientation, teacher’s performance and its focus to include research quality in education. The study is divided into two parts – theoretical and methodological. The first part serves as a survey study …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta