Mgr. Petra Slánská

Master's thesis

Odpovědnost členů zastupitelstva obce

Liability of Members of a Municipal Council
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rozsahem a obsahem odpovědnosti členů zastupitelstev obcí v České republice. Jejím cílem je proto zmapovat možnosti postihu zastupitelů obcí, jak v rovině soukromoprávní, tedy odpovědnosti za způsobenou újmu, tak také v rovině trestněprávní, kde je kladen zvýšený důraz na trestněprávní odpovědnost zastupitelů za jejich hlasování. Práce se zaměřuje na výklad příslušných …more
Abstract:
This thesis deals with the scope and the content of liability of members of a municipal councils in the Czech republic. The aim of the thesis is to chart possibilities of sanction of members of a municipal councils both within the ambit of private law therefore liability for the caused harm as well as within the ambit of criminal law where is emphasized the criminal liability of members for their voting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic

All theses