Mgr. Petra Slánská

Master's thesis

Odpovědnost členů zastupitelstva obce

Liability of Members of a Municipal Council
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá rozsahem a obsahem odpovědnosti členů zastupitelstev obcí v České republice. Jejím cílem je proto zmapovat možnosti postihu zastupitelů obcí, jak v rovině soukromoprávní, tedy odpovědnosti za způsobenou újmu, tak také v rovině trestněprávní, kde je kladen zvýšený důraz na trestněprávní odpovědnost zastupitelů za jejich hlasování. Práce se zaměřuje na výklad příslušných …viac
Abstract:
This thesis deals with the scope and the content of liability of members of a municipal councils in the Czech republic. The aim of the thesis is to chart possibilities of sanction of members of a municipal councils both within the ambit of private law therefore liability for the caused harm as well as within the ambit of criminal law where is emphasized the criminal liability of members for their voting …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma

Všechny práce