Radek Liška

Disertační práce

Global Virtual Teams Performance During the Digital Transformation

Výkonnost globálních virtuálních týmů v rámci digitální transformace
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na výkonnostní aspekty globálních virtuálních týmů (GVT) v perspektivě digitální transformace a vynucené virtuality. Nejprve je uveden přehled literatury zaměřený na diskurz GVT, následuje popis použité metodologie. Disertační práce využívá kvantitativní výzkum založený na počítačově extrahovaných datech z reálného pracovního prostředí. Následně je provedeno modelování …více
Abstract:
The dissertation is focused on the performance aspects of Global Virtual Teams (GVTs) from the perspective of digital transformation and forced virtuality. Firstly, a literature review focused on GVT discourse is introduced, followed by a description of the thesis methodology. The dissertation employs quantitative research based on computer-extracted data from a real-life working environment. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 3. 2023
  • Vedoucí: Milan Malý
  • Oponent: Marko Orel, Vladimír Bureš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88597