Bc. Kateřina MATULÍKOVÁ

Diplomová práce

Analýza přístupu pracovníků k dětem a mládeži ohroženým domácím násilím ve vybrané portugalské neziskové organizaci

Analysis of approach of children and youth at the risk of domestic violence in selected Portuguese non-profit organization.
Anotace:
Cílem diplomové práce je prozkoumání a zmapování přístupu pracovníků vybrané portugalské neziskové organizace k dětem a mládeži ohroženým domácím násilím. Práce je dělena na teoretickou a výzkumnou část. Zvolenou výzkumnou problematiku jsme zkoumali kvalitativním výzkumným šetřením. Vznikla případová studie. Na základě zjištěných údajů jsme stanovili doporučení pro praxi pro vybranou organizaci.
Abstract:
The Master's thesis' aims are exploration and mapping of worker's approach in selected Portuguese non-profit organization to children and youth at the risk of domestic violence. The thesis is divided to theoretical and survey sections. Chosen issues of survey we examined trough Qualitative research. The case study arose. We determined some suggestions to put them into practice, on the basis of established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATULÍKOVÁ, Kateřina. Analýza přístupu pracovníků k dětem a mládeži ohroženým domácím násilím ve vybrané portugalské neziskové organizaci. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b89ody b89ody/2
18. 4. 2017
Složky
Soubory
Marklová, E.
19. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.