Petr Hoffmann

Bakalářská práce

Aplikace v Ruby on Rails

Aplication in Ruby on Rails
Anotace:
Bakalářská práce Aplikace v Ruby on Rails pojednává o tvorbě webových stránek pomocí jazyka Ruby a frameworku Rails využívajícího jazyka Ruby. Cílem práce je seznámit se s možnostmi frameworku Rails pro vývoj webových aplikací. Pro demonstraci použití zvolené technologie byla vytvořena výuková aplikace, věnovaná procvičování matematických dovedností.
Abstract:
This thesis "Application in Ruby on Rails" introduces a creation of web pages using the Ruby language and the Rails framework. Basic principles of this technology are demonstrated on a tutorial application. This application was designed to help students to practice their mathematical skills.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB517

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Kamila Olševičová
  • Oponent: Jiří Haviger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika