Bc. Denisa MAŇASOVÁ

Master's thesis

Akce K a perzekuce řádu redemptoristů

'Akce K' and Persecution of the Redemptorist Order
Abstract:
Cílem předkládané diplomové práce je analýza státních proticírkevních opatření souvisejících s plánem Akce K a následnou likvidací řeholních řádů se zaměřením na řád redemptoristů. Po únoru 1948 se postavení církve zásadně změnilo. Vláda postupně uváděla do praxe různé zákony a opatření proticírkevního charakteru. Od poloviny roku 1949 byla sestavována rozsáhlá evidence klášterů a jejich obyvatel v …more
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of the state anti-ecclesiastical measures related to the plan of 'Akce K', and subsequent liquidation of religious orders, focusing on the Redemptorist order. After February 1948, the position of the Church has fundamentally changed. The government gradually introduced into practice various laws and measures of anti-ecclesiastical character. Since mid-1949, was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŇASOVÁ, Denisa. Akce K a perzekuce řádu redemptoristů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/