Bc. Mária Angelovičová

Bakalářská práce

Pohybová aktivita ženy v těhotenství

Physical aktivities during pregnancy
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the motion activity during pregnancy. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into six chapters. The first chapter concerns pregnancy and changes of maternal organism during pregnancy. The second chapter is concentrated on motion in general. The third chapter analyses the motion activity during pregnancy, positive influence of …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá pohybovou aktivitou v tehotenstve. Je rozdelená na časť teoretickú a časť praktickú. Teoretická časť je rozčlenená na šesť kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá tehotenstvom a zmenami materského organizmu v priebehu tehotenstva. Druhá kapitola je zameraná na pohyb vo všeobecnosti. Tretia kapitola rozoberá pohybovú aktivitu v tehotenstve, pozitívny vplyv cvičenia, uvádza všeobecné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka