Kamila MAREČKOVÁ

Diplomová práce

Zjištění názoru dětí mladšího školního věku na zdraví, pohyb a sport

Práce je k nahlédnutí na katedře TV - ul. Na Sádkách 2

The child's view (younger school age) on cheers, movement and sport\\
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, jaké představy mají děti o zdraví, pohybu a sportu. Práce odpovídá na to, co si dítě představuje pod těmito pojmy. Dále zkoumá, jaký vliv na utváření těchto představ má rodina, škola, televize a okolí. Výzkum byl prováděn se 115 žáky třetích tříd základních škol, tedy dětí ve věku 8-9 let. V práci bylo použito dotazníkového šetření. Výsledkem je zjištění, že žáci třetích …více
Abstract:
The goal of my diploma thesis is to explore the ideas of children about health, movement and sport. The thesis includes the explanation of children?s understanding of these terms. It also examines the influence of family, school, television and their surroundings on these ideas. 115 pupils attending third grade of elementary school (aged 8 to 9 years) were subject to the study. The method of questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
 • Vedoucí: PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREČKOVÁ, Kamila. Zjištění názoru dětí mladšího školního věku na zdraví, pohyb a sport. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bqomco bqomco/2
22. 5. 2012
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.