Bc. Mária Angelovičová

Bachelor's thesis

Pohybová aktivita ženy v těhotenství

Physical aktivities during pregnancy
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the motion activity during pregnancy. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into six chapters. The first chapter concerns pregnancy and changes of maternal organism during pregnancy. The second chapter is concentrated on motion in general. The third chapter analyses the motion activity during pregnancy, positive influence of …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá pohybovou aktivitou v tehotenstve. Je rozdelená na časť teoretickú a časť praktickú. Teoretická časť je rozčlenená na šesť kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá tehotenstvom a zmenami materského organizmu v priebehu tehotenstva. Druhá kapitola je zameraná na pohyb vo všeobecnosti. Tretia kapitola rozoberá pohybovú aktivitu v tehotenstve, pozitívny vplyv cvičenia, uvádza všeobecné …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Veselá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife

Theses on a related topic