Bc. Žaneta Dvořáčková, DiS.

Bachelor's thesis

Specifické potřeby intervence dětí rodičů ve výkonu trestu

Specific needs of intervention children of imprisoned parents
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou rodin a dětí vězněných rodičů, specifikuje rizikové faktory a jejich možné dopady na kvalitu života dítěte, stanovuje specifika potřeb dětí vězněných rodičů a vymezuje podpůrné faktory, které vedou k překonání této zátěžové životní situace. První část práce se věnuje vymezení potřeb dítěte pro jeho zdravý vývoj, vymezení deprivace, subdeprivace a dětí v riziku. Další …more
Abstract:
This thesis focuses on the problems of families and children of imprisoned parents, specifies risk factors and their possible impact on the quality of life of the child, lists the specific needs of children of imprisoned parents, and defines the supporting factors that lead to overcoming the stressful situation. The first part of the work defines the psychosocial developmental needs of the child, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta