Mgr. Kateřina Prachařová

Bakalářská práce

Ekonomická reforma v ČSSR v 60. letech jako počátek změny ve společnosti

Economic reform in ČSSR of the 1960s as the beginning of social change
Anotace:
Bakalářská práce „Ekonomická reforma v ČSSR v 60. letech jako počátek změny ve společnosti“ pojednává o tzv. Šikově reformě a zaměřuje se na její prezentaci veřejnosti. Vedle hospodářského rozměru reformy sleduje také její vliv na uvolnění politických a společenských poměrů, směřující k Pražskému jaru v roce 1968. Na základě dobových dokumentů, novinových článků a pamětí Oty Šika ilustruje průběh ekonomické …více
Abstract:
Bachelor thesis „Economic reform in ČSSR of the 1960s as the beginning of social change“ deals with so-called Šik´s reform and focuses on its presentation to public. Besides reform´s economic proportions follows its impact on release of political and social situation, leading to the Pražské jaro 1968. On the basis of contemporary documents, newspaper articles and Ota Šik´s memoirs illustrate economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oldřich Králík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta