Bc. Ondřej Kovář

Bakalářská práce

Afroamerické blues v 60. letech 20. století: Vývoj a proměny se zaměřením na tvorbu Freddieho Kinga a Alberta Kinga

African-American Blues in the 1960s: Its Evolution and Changes with a Focus on the Music of Freddie King and Albert King
Anotace:
Afroamerické blues v 60. letech 20. století představovalo ve vývoji populární hudby klíčový zdroj inspirace. Avšak i samotné blues se vyvíjelo a proměňovalo působením příbuzných hudebních stylů. Cílem bakalářské práce je nastínit vývojové tendence v tomto hudebním stylu ve zvoleném období, tak jak se objevují v tvorbě dvou jeho představitelů, kytarových hráčů Freddieho Kinga a Alberta Kinga. Na základě …více
Abstract:
African-American blues represented the most significant influence on popular music in the 1960s. Conversely, blues itself was subject to the influences of related musical styles as well. Therefore, the purpose of this study is to outline the development tendencies of this musical style in the 1960s focusing on the music of two influential blues musicians, Freddie King and Albert King. Using musical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta