Bc. Michaela Březovská

Master's thesis

Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry se zaměřením na katétrové infekce

Nursing care of central venous catheters with a focus on catheter infection
Abstract:
Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry je technicky náročná a specializovaná oblast. Katétrové infekce patří mezi závažné komplikace, které vznikají nejčastěji na základě neasepticky poskytované péče a mohou nemocné ohrožovat bezprostředně na životě. A proto je důležité mít znalosti týkající se této problematiky a znát i specifika k poskytované péče.Práce se skládá ze dvou částí a tedy teoretické …more
Abstract:
Nursing care of central venous catheters is technically complex and specialized area. Catheter infections are serious complications that arise under aseptic care provided and can directly threaten patient's life. And so it is important to have knowledge on this issue and know the specifics of the care provided. This work consists of two parts, and therefore the theoretical and practical - empirical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Reader: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta