Theses 

Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry se zaměřením na katétrové infekce – Bc. Michaela Březovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Březovská

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry se zaměřením na katétrové infekce

Nursing care of central venous catheters with a focus on catheter infection

Anotace: Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry je technicky náročná a specializovaná oblast. Katétrové infekce patří mezi závažné komplikace, které vznikají nejčastěji na základě neasepticky poskytované péče a mohou nemocné ohrožovat bezprostředně na životě. A proto je důležité mít znalosti týkající se této problematiky a znát i specifika k poskytované péče.Práce se skládá ze dvou částí a tedy teoretické a praktické – empirické části. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit kvalitu ošetřovatelské péče o centrální žilní vstupy na oddělení resuscitace a intenzivní medicíny.

Abstract: Nursing care of central venous catheters is technically complex and specialized area. Catheter infections are serious complications that arise under aseptic care provided and can directly threaten patient's life. And so it is important to have knowledge on this issue and know the specifics of the care provided. This work consists of two parts, and therefore the theoretical and practical - empirical part. The aim of the thesis was to evaluate the quality of nursing care for central venous access in the department and Intensive Care.

Klíčová slova: centrální žilní katétr, komplikace, ošetřovatelská péče, nozokomiální infekce, katétrová infekce

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz