Theses 

Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole. – Ladislav Nedvěd

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ladislav Nedvěd

Diplomová práce

Modernizace pásové dopravy na hnědouhelném povrchovém dole.

A Modernization of Belt Transportation in an Open Pit Mine.

Anotace: Předložená diplomová práce popisuje technologii a zařízení s novými inovačními prvky pro zpracování modernizace dálkové pásové dopravy na hnědouhelném dole z ideového, technického a ekonomického hlediska v rámci možností a současných požadavků na provoz těchto zařízení. Modernizace je postupně popsána a vypracována tak, aby si každý udělal představu o tom, jak pásová doprava na hnědouhelných dolech vypadá, funguje a jaké jsou její inovační možnosti (použití frekvenčních měničů a nasazování řídicích systémů). Řešení modernizace DPD přináší nejenom vyšší energetickou účinnost používaných pohonných systémů nově řízených pomocí frekvenčních měničů, ale i bezpečnost a spolehlivost provozovaného zařízení, standardizaci provedení, unifikaci prvků řízení, možnosti individuálního zajištění jednotlivých pohonů a v případě poruchy některého z pohonů, možnosti provozu zařízení dálkové pásové dopravy v omezeném režimu.

Abstract: The presented thesis describes technology and equipment with new innovating elements for modernisation of long-distance belt transport in a brown-coal open-cast mine from several viewpoints: conceptual, technological and economical - within the possibilities of the current requirements on operation of this equipment. The modernisation is gradually described and elaborated in a manner allowing each reader to become familiar with the belt transport in brown-coal mines and what potential for innovations it offers (utilisation of frequency converters and installing control systems). The modernisation of long-distance belt transport brings about not only increased energy efficiency of the drive systems (newly controlled by means of frequency converters) but also increased safety and reliability of the operated equipment, standardisation of its construction, unification of controls, possibilities of operation of individual drives and, in case of a defect of a drive, the possibility to operate the system in an scaled-down emergency mode.

Klíčová slova: Dálková pásová doprava, transport těženého nerostu, pohon, napínání, frekvenční měnič.

Keywords: Long-distance belt transport, transport of extracted mineral material, drive, tensioning, frequency converter.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Bohumír KUBÍK

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 19:01, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz