Bc. Klára LIČKOVÁ

Diplomová práce

Programy prevence zneužívání drog

Drug abusing prevention program
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá programy prevence zneužívání drog na Základních školách. Práce je rozložena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je seskupení informací od historického vývoje drog, dělení drog a v neposlední řadě zneužívání drog. Zjišťuje, zda preventivní programy vedou k odstranění nebo zmírnění počtu uživatelů, kteří zneužívají psychotropní látky. Informace, které …více
Abstract:
This thesis deals with drug abuse prevention programe in primary schools. The thesis is devided into a theoretical and practical part. The theoretical part consists of historical drug development, drug catogories and also drug abuse. It examines whether preventive programs lead to reduction of number of individuals with drug use problém. The information contained in the theoretical section follows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIČKOVÁ, Klára. Programy prevence zneužívání drog. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta