BcA. Petra Göbelová

Bakalářská práce

Zvuk k inscenaci Opičárna ve Studiu Marta

Sound project to the play called Opičárna
Anotace:
Jedná se o dokumentaci absolventského projektu, kterým bylo zvučení inscenace s názvem Opičárna. Práce obsahuje technickou dokumentaci, zvukový koncept, reflexi samotného zkoušení i seznam narážek.
Abstract:
It is a documentation for the sound project I had to the play called Opičárna. It contains technical documentation, sound concept, reflexion of the rehearsals and a list of the cues.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: BcA. Jan Škubal
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/qckzq/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Jevištní technologie