Bc. Ester Dobiášová

Diplomová práce

Příroda a životní prostředí v próze pro předškolní děti

Nature and environment in prose for preschool children
Anotace:
Magisterská práce se zabývá zobrazením přírody a životního prostředí v současné české próze pro předškolní děti. Předmětem analýzy jsou vybrané knihy z katalogů Nejlepší knihy dětem vydávaných komisí pro dětskou knihu SČKN a České sekce IBBY mezi lety 2012 a 2017. Při rozboru byly aplikovány poznatky z vývojové psychologie a ekopsychologie, environmentální výchovy a ekologické literární kritiky. Témata …více
Abstract:
The master thesis deals with the representation of nature and the environment in contemporary Czech prose for preschool children. The subject of the analysis are selected books from the „Nejlepší knihy dětem“ catalogs published between 2012 and 2017 by the SČKN commission and the Czech Section of the International Board on Books for Young People (IBBY). Literary analysis applies findings from developmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Mokrá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta