Petra SOBÍŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Metody oceňování majetku v účetnictví firmy Garantkámen a jejich vliv na výsledek hospodaření.

Methods of valuation of assets in the accounting firm Garantkámen and their impact on the economy.
Abstract:
Předmětem bakalářské práce jsou metody oceňování majetku ve smyslu zákona o účetnictví a jejich vliv na výsledek hospodaření ve vybrané organizaci. Teoretická část práce je věnována definování základních pojmů oceňování majetku, vymezení jednotlivých druhů majetku, jejich způsobu ocenění a zásadami pro jednotlivá ocenění. V jednotlivých kapitolách jsou pak vymezeny druhy majetku, kterými podnik může …more
Abstract:
The Bachelor thesis treats of the methods of assets evaluation according to the Act on Accounting and the impact on the result of selected company. The theoretical part of the thesis defines the basic terms related to the assets evaluation, it describes individual types of assets, the methods of their appraisal and the principals of particular valuation. Respective chapters contain definitions of kinds …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011
Identifier: 19344

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Hana Hlaváčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOBÍŠKOVÁ, Petra. Metody oceňování majetku v účetnictví firmy Garantkámen a jejich vliv na výsledek hospodaření.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses bc97hf bc97hf/2
6/6/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6/6/2011
Bulanova, L.
7/6/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.