Petra SOBÍŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Metody oceňování majetku v účetnictví firmy Garantkámen a jejich vliv na výsledek hospodaření.

Methods of valuation of assets in the accounting firm Garantkámen and their impact on the economy.
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce jsou metody oceňování majetku ve smyslu zákona o účetnictví a jejich vliv na výsledek hospodaření ve vybrané organizaci. Teoretická část práce je věnována definování základních pojmů oceňování majetku, vymezení jednotlivých druhů majetku, jejich způsobu ocenění a zásadami pro jednotlivá ocenění. V jednotlivých kapitolách jsou pak vymezeny druhy majetku, kterými podnik může …viac
Abstract:
The Bachelor thesis treats of the methods of assets evaluation according to the Act on Accounting and the impact on the result of selected company. The theoretical part of the thesis defines the basic terms related to the assets evaluation, it describes individual types of assets, the methods of their appraisal and the principals of particular valuation. Respective chapters contain definitions of kinds …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Identifikátor: 19344

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Hana Hlaváčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOBÍŠKOVÁ, Petra. Metody oceňování majetku v účetnictví firmy Garantkámen a jejich vliv na výsledek hospodaření.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses bc97hf bc97hf/2
6. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 6. 2011
Bulanova, L.
7. 6. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.