Bc. Andrea Ondřejová, DiS.

Master's thesis

Strategická rizika ve výrobním procesu

Abstract:
Diplomová práce zaměřena na problematiku analýzy rizik u mikropodniků se zaměřením na jejich výrobní činnost v odvětví strojírenství. Rizika se vyskytují ve všech fázích výrobního procesu podniku. Výrobní proces je velice dynamický a náročný, ovlivňuje rizikové faktory v celé společnosti. Rizika se prolínají jak s časovou náročností výroby, tak náklady na ni. Zkoumány byly příčiny vzniku rizik a jejich …more
Abstract:
Diploma thesis focused on the issue of risk analysis in micro-enterprises with a focus on their production activities in the engineering sector. Risks occur at all stages of the company´s production proces. The production proces is very dynamic and demanding, it aggects risk factors throughout the company. Risks are intertwined with both the time required for production and its costs. The causes of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2023
  • Supervisor: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jitka Brodská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích