Bc. Andrea Ondřejová, DiS.

Diplomová práce

Strategická rizika ve výrobním procesu

Anotace:
Diplomová práce zaměřena na problematiku analýzy rizik u mikropodniků se zaměřením na jejich výrobní činnost v odvětví strojírenství. Rizika se vyskytují ve všech fázích výrobního procesu podniku. Výrobní proces je velice dynamický a náročný, ovlivňuje rizikové faktory v celé společnosti. Rizika se prolínají jak s časovou náročností výroby, tak náklady na ni. Zkoumány byly příčiny vzniku rizik a jejich …více
Abstract:
Diploma thesis focused on the issue of risk analysis in micro-enterprises with a focus on their production activities in the engineering sector. Risks occur at all stages of the company´s production proces. The production proces is very dynamic and demanding, it aggects risk factors throughout the company. Risks are intertwined with both the time required for production and its costs. The causes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Brodská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Magisterský studijní program / obor:
Podniková ekonomika / Podniková ekonomika