MgA. Barbora Kratochvílová

Master's thesis

Principy a metody taneční průpravy se zaměřením na práci ve skupinách v přípravném až IV.ročníku základních uměleckých škol

Principles and methods of dancing practice with a focus on group work in preparatory to the fourth grade of elementary schools of arts
Anotácia:
Diplomová práce je koncipována pro studium přípravné taneční výchovy až IV. ročníku tanečního oboru základních uměleckých škol. Za cíl si klade vytvořit souhrn cvičení, tanečních her a etud zaměřených na spolupráci žáků ve skupinách s rozlišným počtem dětí a to napříč jednotlivými oblastmi vyučovacího procesu. Dále je zacílena na vytvoření a zkvalitnění socio-kulturních vztahů žáků a pozitivního klimatu …viac
Abstract:
The thesis is intended for the preparatory up to the fourth grade study of dance at primary schools of art. The objective is to create a summary of exercises, games and dance etudes focusing on cooperation in groups of pupils with varying number of children, across all stages of educational process. It is also aimed at creating and improving the socio-cultural relations of pupils and the positive climate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jana Lepoldová
  • Oponent: Mgr. Zlata Beňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ux4fn/