Daniel Švec

Bakalářská práce

Analýza vlivu vybraných faktorů na cenu černého uhlí

Analysis of infuence of given factors on the price of black coal
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahy mezi cenou černého energetického uhlí a vybraných veličin na evropském trhu. Popisuje princip obchodu s černým uhlím na domácí i mezinárodní úrovni a shrnuje tvorbu ceny černého uhlí. Zjišťuje vztah mezi cenou černého uhlí a cenou jeho nejbližších substitutů. Za pomoci regresní analýzy vyhodnocuje veličiny, které nejvíce ovlivňují cenu. Ukazuje se, že cena černého …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the relationship of the price of thermal coal and chosen variables on the European market. It describes principles of business with coal on both local and international basis and summarizes pricing of thermal coal. It examines the connection of the price of thermal coal with the price of its closest substitutes. Using regression analysis it determines variables that have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Miroslav Zajíček
  • Oponent: Jan Babin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46339