Jorge Andres Sierra Moreno

Diplomová práce

Design of Low-Temperature Drying System for Treatment of Raw Natural Gas

Design of Low-Temperature Drying System for Treatment of Raw Natural Gas
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému nízkoteplotní sušicí jednotky pro úpravu těženého zemního plynu. V teoretická částitéto práce jsou prezentovány informace o společnosti Moravské Naftové doly (MND), pozornost je věnována i historickému pozadí těžby ropy a zemního plynuv České republice, složení, klasifikacím, fázovým přeměnám, vlastnostem a zpracování zemního plynu, nízkoteplotní separaci …více
Abstract:
This master's thesis deals with the design of a low-temperature drying system for the treatment of raw natural gas. The theoretical part presents information about the company Moravské Naftové Doly (MND), historical background of oil and gas extraction in the Czech Republic, natural gas composition, classification, phase behaviour, and properties, natural gas processing, low-temperature separation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Veronika Sassmanová
  • Oponent: Zdeněk Šmída

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava