Diego Emanuel Garcia

Diplomová práce

Design of Cooling System for Low-temperature Drying Unit Designed for Treatment of Mined Natural Gas

Design of Cooling System for Low-temperature Drying Unit Designed for Treatment of Mined Natural Gas
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem chladícího systému určeného pro nízkoteplotní sušicí jednotku pro úpravu vlastností zemního plynu. Teoretická část se věnuje informacím ohledně principů úpravy zemního plynu, chladícím cyklům a výměníkům tepla. Praktická část se poté věnuje návrhům a výpočtům celého chladícího systému stejně tak jako jednotlivým částem, kterými jsou kompresor chladícího systému …více
Abstract:
This master’s thesis deals with the design of a cooling system for a low temperature drying unit for the treatment of natural gas. The theoretical part presents information about principles of natural gas, refrigeration cycles and heat exchangers. The practical part describes the methods and calculations to design the cooling system unit, selection of the compressor and thermal expansion valve, design …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Pavlík
  • Oponent: Michal Stáňa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava