Bc. Linda Vendégová

Master's thesis

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

The market segmentation and customer behaviour analysis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématikou segmentace trhu a analýzou chování zákazníka. Je standardně rozdělena na teoretickou a praktickou část přičemž oba tyto celky spolu úzce souvisí a navazují na sebe. V teoretické části je popsáno, jak segmentovat trh a jak správně určit cílový segment, který bude pro firmu přínosný. Dále je zde popsáno, jaké přání a potřeby v dnešní době zákazník má a co má firma …more
Abstract:
This thesis deals with the theme of market segmentation and analysis of customer behavior. Is normally divided into theoretical and practical parts both of these units are closely related and linked. In the theoretical section describes how to segment the market and how to correctly identify the target segment, which will be beneficial for the company. There is also described as the wishes and needs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní