Ing. Milan Sýs

Disertační práce

Uhlíkaté elektrodové materiály v analýze vitamínů s antioxidačními vlastnostmi

Carbon electrode materials in the analysis of vitamins with antioxidant properties
Abstract:
The dissertation is focused on electrochemical analysis of clinically important antioxidants (polyphenols, vitamin C and fat-soluble vitamins A and E). It is divided into three basic units. The individual sections contain a theoretical part, results of measured experiments and discussion. The first part describes an amperometric biosensor for the determination of total polyphenolic content and antioxidant …více
Abstract:
Disertační práce je zaměřena na elektrochemické stanovení klinicky významných antioxidantů (polyfenolů, vitamínu C a vitamínů rozpustných v tucích A a E). Z tohoto důvodu je celá práce rozdělena do tří základních celků. Jednotlivé celky obsahují teoretickou část, výsledky laboratorních pokusů a diskuzi. První část popisuje stanovení celkového obsahu polyfenolických látek a celkovou antioxidační kapacitu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sýs, Milan. Uhlíkaté elektrodové materiály v analýze vitamínů s antioxidačními vlastnostmi . Pardubice, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Analytická chemie / Analytická chemie