Bc. Iveta Hofmanová

Diplomová práce

Specifika psychologie marketingové komunikace pro seniory

Specifics of the psychology of marketing communication for the elderly
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem zvyšujícího se podílu seniorů ve společnosti a jejich významem jako cílové skupiny spotřebitelů. Cílem práce je objasnit základní východiska nákupního chování spotřebitelů starších 60-ti let při nákupu přes internet a navrhnout způsoby k efektivnější marketingové komunikaci směřované k tomuto segmentu. Teoretická část práce zkoumá podíl seniorů ve společnosti …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the current topic of the increasing number of seniors in society and their importance as a target group of consumers. The main objective is to clarify the basic assumptions of shopping behavior of consumers over 60 years old, who are shopping online and to suggest ways for more effective marketing communication directed to this segment. The theoretical part examines share …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní