Bc. Nomin Pham

Bachelor's thesis

Lidské tělo a bolest jako nástroj umění

Human Body and Pain as an Artistic Instrument
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá člověkem a bolestí jako objektem a prostředkem k umění. Věnuje se specifické skupině umění, v nichž se dominantním motivem nebo prostředkem vyjádření stala právě bolest a psychické nebo fyzického utrpení. Jako hlavní představitele uvádí Marinu Abramović a Fridu Kahlo, práce se snaží popsat proces jejich tvorby, prezentaci jednotlivých děl a hlavně obě umělkyně navzájem srovnat …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with man and pain as an object and means for art. It devotes itself to a specific group of art in which pain and mental or physical suffering have become the dominant motif or means of expression. As lead actors introduces Marina Abramović and Frida Kahlo. Marina Abramović is a Serbian artist who is primarily interested in performance art. Her performance explores the relationship …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2020
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: prof. ak. soch. Tomáš Ruller

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta