Tereza Vaculková

Bakalářská práce

Informovanost těhotných žen o současných možnostech screeningu a diagnostiky Downova syndromu

Awareness of pregnant women about current possibilities of screening and diagnosis of Down syndrome
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o současných možnostech screeningu a diagnostiky Downova syndromu. Práce je rozdělena na část teoretickou a průzkumnou. V teoretické části je popsán Downův syndrom, jeho nejčastější klinické projevy a příčiny vzniku, dále jsou zde rozebrány jednotlivé metody screeningu a diagnostiky Downova syndromu a v neposlední řadě práce popisuje reakci rodičů na sdělení diagnózy …více
Abstract:
The bachelor thesis is about current possibilities of screening and diagnosis of Down syndrome. It consists of both a theoretical and practical part. The theoretical part describes Down syndrome, its most common clinical manifestations and causes of origin, also individual methods of screening and diagnosis for Down syndrome are analyzed and finally the thesis describes parents´ response to the diagnosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Welge, MSc BSc

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaculková, Tereza. Informovanost těhotných žen o současných možnostech screeningu a diagnostiky Downova syndromu. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií