Michal Adamovič

Bakalářská práce

Motivace a stimulace zaměstnanců ve společnosti DURA-LINE CT, s.r.o.

Motivation and Stimulation of Employees in the DURA-LINE CT, Ltd. Company
Anotace:
Cílem práce je identifikace slabých míst, která vykazují nedostatky v oblasti motivace a stimulace zaměstnanců společnosti DURALINE CT, s.r.o. Hlavní metodou šetření bude dotazování, doplněné o pozorování a rozhovor. Návratnost dotazníků dosáhla 89 % a to znamená, že vypovídající schopnost je dostatečná. Na základě sumarizace dat a následném vyhodnocení lze konstatovat, že závěrečná doporučení jsou …více
Abstract:
The aim of this work is to idetify weaknesses in in the area of motivation and incentives of the employees in the company DURA-LINE CT, Ltd. The main methods used in the inquiry were the questioning, observation and interviews. The questinnaires were completed in 89 % of the cases. It means that the value of information provided is sufficient. On the basis of sumarized data and further assessment, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Romana Jusufi

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Adamovič, Michal. Motivace a stimulace zaměstnanců ve společnosti DURA-LINE CT, s.r.o.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing