Jan ŠVEC

Bakalářská práce

Autonomní robot pro manipulaci s krmivem ve stáji

Autonomous robot for manipulation with feed in a stable
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá automatizací procesů ve stájích pro živočišnou výrobu hlavně za pomoci autonomních robotů. V teoretické části jsou prozkoumány stupně automatizace hlavních činností ve stáji, vývoj přihrnovací techniky a porovnání vyráběných autonomních přihrnovačů krmiva. Dále se práce zabývá rámcovým návrhem robotického přihrnovače.
Abstract:
The bachelor thesis deals with automating processes in stables for livestock mainly with the help of autonomous robots. The theoretical part explores the degree of automation of the main activities in the stable, the development of the feeding techniques, and the comparisons of manufactured autonomous feeders. Furthermore, the work deals with the framework proposal of the robotic feeder.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEC, Jan. Autonomní robot pro manipulaci s krmivem ve stáji. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika