Bc. Pavla Sebestyénová

Diplomová práce

Užívání návykových látek mladistvými

Adolescent substance use
Anotace:
V diplomové práci byla identifikována osobnost pubescentního a adolescentního jedince, typické znaky jeho prožívání, období hledání vlastní identity a konfliktů z toho vyplývajících. Byla připomenuta rizika ovlivňující jeho vývoj, a která souvisí s rodinným a školním prostředím. Ve druhé kapitole jsou popsány nejužívanější návykové látky dospívajícími dětmi a projevy drogové závislosti. Třetí kapitola …více
Abstract:
My thesis describes the personality of the pubescent and adolescent individual, typical characteristics of how he experiences life as well as the phase of looking for the own identity and the conflicts this brings. The work also takes into account the risks, connected to the family and school environment, influencing the individual’s development. The second chapter deals with those drugs, most commonly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta