Bc. Monika Križanová

Bakalářská práce

Zákon o ochrane vkladov - história, podstata a význam pre stabilitu bankového sektora

Deposit protection fund - history, basis and significance for the stability of the banking sector
Abstract:
Bachelor thesis deals with the characteristics of the Deposit Protection Act, its historical development and the nature of the Slovak Republic, monitors changes in the amount of compensation for inaccessible deposits are protected, which were recently affected by the financial and economic crisis in the world. The purpose of deposits is primarily the stability of the banking sector and the EU, which …více
Abstract:
Križanová Monika: Zákon o ochrane vkladov história, podstata a význam pre stabilitu bankového sektora. Bakalárska práca, Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra ekonómie a spoločenský vied. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Marek Árendáš, PhD. Galanta: Právní administrativa v podnikatelské sféře. 52s. Bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou Zákona o …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: JUDr. Vladislav Marko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK