Bc. Petr Lang

Bachelor's thesis

Individuální sekularizace: měření a kontextualizace

Individual Secularization: Measurement and Contextualization
Abstract:
Tento text nabízí přehled možných způsobů jak měřit individuální sekularizaci a jak lze individuální sekularizaci kontextualizovat pomocí tzv. kontextuálních proměnných. Předkládaná práce nachází tři způsoby měření – prostřednictvím jedné proměnné, skrze multidimenzionální koncepty a za pomoci relačních konceptů – a identifikuje několik kontextuálních proměnných, které jsou používány pro lepší pochopení …more
Abstract:
The main aim of this paper is to propose an overview of possible methods how to measure individual secularization and how to contextualize measurements of individual secularization by so-called contextual variables. This thesis finds three different ways of measurement – by one empirical variable, by multidimensional concepts and by relational concepts – and identifies several contextual variables …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Mezihorák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií